De 11 huisregels van openluchtzwembad 'Bosbad 'De Vuursche'

Het Bosbad heeft een aantal huisregels vastgesteld. Daarmee willen wij bijdragen aan een veilig, gezond en verantwoord verblijf op de terreinen van het Bosbad. Wij verwachten dat u kennis neemt van deze regels en er naar zult handelen.

1. Bezoekers moeten in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs en dienen dit, op verzoek van de toezichthouders, te kunnen tonen. Abonnementen zijn strikt persoonlijk.

2. Toegang wordt verleend tot 30 minuten voor sluitingstijd. De baden moeten 15 minuten voor sluitingstijd worden verlaten.

3. Aanwijzingen van toezichthouders in verband met veiligheid, orde en netheid dienen te worden opgevolgd. Dat geldt ook voor de instructies op en rond de baden. Toezichthouders zijn te herkennen aan hun oranje shirts.

4. In het peuter- en kleuterbad mag worden gebaad zonder zwemdiploma, maar altijd onder begeleiding van ouder of verzorger.

5. Ook in het recreatiebad mag worden gezwommen zonder zwemdiploma, maar wel met zwembandjes om de bovenarmen en onder begeleiding van een volwassen persoon die ook te water gaat.

6. In het wedstrijdbad is een zwemdiploma verplicht, ook in het geval van begeleiding. Attributen zijn in dit bad niet toegestaan.

7. Het nuttigen van consumpties of roken is toegestaan op de speelweiden en op de terrassen. Rond de baden geen consumptie en dit gebied is rookvrij.

8. Houd rekening met en gedraag je respectvol ten opzichte van anderen. Maak geen foto’s zonder toestemming. Voorkom geluidoverlast en ruim afval op.

9. Rond de baden, zeker bij natte vloeren, kan het glad zijn. Pas je gedrag aan. Houd ook rekening met eventuele oneffenheden op de weiden en terreinen van en rond het Bosbad.

10. Huisdieren zijn niet toegestaan.

11. Het Bosbad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoon-, zaak- of vermogensschade geleden door bezoekers.

 

Bestuur Stichting Bosbad de Vuursche,

Baarn, april 2018.

PIN-betalingen zijn mogelijk in het Bosbad.

like us on Facebook